martes, 6 de marzo de 2018

Mesa de centro elevable de palets

Nada coma unha mesa de centro elevable para poñer no salón... bonita, cómoda e práctica. ¿Que nos apetece comer algo mentres vemos unha película..? Pois nada máis doado que levantar a parte superior da mesa e listo... a comer! Ou simplemente tomarnos un café ben quentiño, colocar o PC portátil, face-los deberes dos nenos...

Nada como una mesa de centro elevable para poner en el salón... bonita, cómoda y práctica. ¿Que nos apetece comer algo mientras vemos una película..? Pues nada más fácil que levantar la parte superior de la mesa y listo... a comer! O simplemente tomarnos un café bien calentito, colocar el PC portátil, hacer los deberes de los niños...Como podedes ver, a mesa ten dúas alturas separadas por unhos tacos de palets. Na parte superior desta estrutura van ocultas as bisagras de elevación.

Como podéis ver, la mesa tiene de dos alturas separadas por unos tacos de palets. En la parte superior de esta estructura van ocultas las bisagras de elevación.A parte superior da mesa ten as táboas colocadas ó longo, mentres que a parte de embaixo as ten ó ancho e un pouco separadas. Persoalmente, nos encanta o efecto que se consegue no moble con esta disposición.

La parte superior de la mesa tiene las tablas colocadas a lo largo, mientras que la parte de abajo las tiene a lo ancho y un poco separadas. Personalmente, nos encanta el efecto que se consigue en el mueble con esta disposición.Se remataron os taboleiros en todo o seu perímetro pra dar máis solidez, e unhas rodas de polipropileno permiten movela doadamente. Como acabado se aplicaron dúas maos de verniz acrílico transparente.

Se remataron los tableros en todo su perímetro para dar más solidez, y unas ruedas de polipropileno permiten moverla fácilmente. Como acabado se aplicaron dos manos de barniz acrílico transparente.

Medidas: 100x55x48/60cm
Precio: 110€
Gastos de envío: 10€ A Coruña - 16€ interprovincial

Esperamos que vos gustara esta mesa tanto coma a nós construíla. E coma sempre, non dubidedes en contactarnos se queredes encargarnos unha igual ou personalizada ó voso gusto. Podedes facelo por correo electrónico, Facebook ou Whatsapp.

Esperamos que os gustara esta mesa tanto como a nosotros construirla. Y como siempre, no dudéis en contactarnos se queréis encargarnos una igual o personalizada a vuestro gusto. Podéis hacerlo por correo electrónico, Facebook o Whatsapp.

Ningún comentario:

Publicar un comentario