mércores, 12 de xullo de 2017

Mesa de salón elevable

A encarga que vos mostramos hoxe é unha bonita e práctica mesa de centro de tres alturas, co engadido de que a parte superior se pode elevar gracias ó mecanismo incorporado. Cando estea recollida nos servirá pra gardar moitas cousas nela, e se decidimos abrila será perfecta pra toma-lo café comodamente sentados no sofá... ou incluso pra comer no salón se non queremos perdernos detalle dalgún programa televisivo.

El encargo que os mostramos hoy es una bonita y práctica mesa de centro de tres alturas, con el añadido de que la parte superior se puede elevar gracias al mecanismo incorporado. Cuando esté recogida nos servirá para guardar muchas cosas en ella, y si decidimos abrirla será perfecta para tomar un café cómodamente sentados en el sofá... o incluso para comer en el salón si no queremos perdernos detalle de algún programa televisivo.
A mesa mide 48cm de altura cando está cerrada, e sube ata os 60cm cando se abre. Se fixo a medida, incorporando unhas rodas pra movela doadamente. Consta de tres alturas, e como acabado se deixou o ton natural da madeira de palet protexida con verniz acrílico incoloro. Gracias a Marta por encargarnos este traballo tan interesante e que a desfrutedes moito!!!

La mesa mide 48cm de altura cuando está cerrada, y sube hasta los 60cm cuando se abre. Se hizo a medida, incorporando unas ruedas para moverla fácilmente. Consta de tres alturas, y como acabado se dejó el tono natural de la madera de palet protegida con barniz acrílico incoloro. Gracias a Marta por encargarnos este trabajo tan interesante y que la disfrutéis mucho!!!


Medidas: 100x50x48/60cm
Precio: 125€
Gastos de envío: 20€ (A Coruña) / 25€ (Península)

A continuación algunhas fotos da construción da mesa. / A continuación algunas fotos de la construcción de la mesa.
Hai que construír tres "U" que despois uniremos entre si, a superior montada ó contrario que as outras pra cerra-lo conxunto. Pra facilita-lo traballo lixamos as táboas previamente. Unimos as dúas "U" de embaixo con cola, deixamos que seque apertando cuns sarxentos e despois reforzamos coa axuda de puntas de 6cm. Engadimos uns tacos pra completa-la altura desexada.

Hay que construir tres "U" que después uniremos entre si, la superior montada al contrario que las otras para cerrar el conjunto. Para facilitar el trabajo lijamos las tablas previamente. Unimos las dos "U" de abajo con cola, dejamos que seque apretando con unos sargentos y después reforzamos con la ayuda de puntas de 6cm. Añadimos unos tacos para completar la altura deseada.


Agora é o momento de darlle un par de capas de verniz incoloro e deixar secar unhas horas. Finalmente atornillamos con coidado as rodas e o mecanismo de elevación, e xa temos rematado o traballo.

Ahora es el momento de darle un par de capas de barniz incoloro y dejar secar unas horas. Finalmente atornillamos con cuidado las ruedas y el mecanismo de elevación, y ya tenemos terminado el trabajo.


Coma sempre, se vos gustou esta mesa de centro non dubidedes en poñervos en contacto con nós a través do correo electrónico ou do Facebook. Se pode facer de calquera medida ou acabado que prefiramos. Podemos enviarcha por axencia e tamén podes pasar a recollela.

Como siempre, si os gustó esta mesa de centro no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico o de Facebook. Se puede hacer de cualquier medida o acabado que prefiramos. Podemos enviártela por agencia y también puedes pasar a recogerla.

Ningún comentario:

Publicar un comentario