martes, 13 de xuño de 2017

Moderna mesa de TV de palet

Esta mesa de televisión foi unha encarga para un cliente que desexaba un moble moderno e funcional, á vez que sinxelo pois lle corría presa a mudanza para a súa nova casa. Dende aquí lle desexamos que lle vaia moi ben no seu novo fogar e agradecerlle por encargarnos este traballo tan fermoso. Moitas gracias e sorte!!! 

Esta mesa de televisión ha  sido un encargo para un cliente que deseaba un mueble moderno y funcional, a la vez que sencillo ya que lle corría prisa la mudanza para su nueva casa. Desde aquí le deseamos que le vaya muy bien en su nuevo hogar y agradecerle por encargarnos este trabajo tan hermoso. Muchas gracias y suerte!!!

Como podedes ver a mesa foi construída partindo de medio palet e se lle engadiu un práctico caixón nun dos lados, empregando tacos de separación (dos que xa traen os palets) a modo de patas. Como acabado se deixou a cor natural da madeira protexida con verniz acrílico transparente.

Como podéis ver la mesa ha sido construida partiendo de medio palet y se le añadió un práctico cajón en uno de sus lados, empleando tacos de separación (de los que ya traen los palets) a modo de patas. Como acabado se dejó el color natural de la madera protegida con barniz acrílico transparente.

Medidas: 120x45x32cm
Precio: 60€

A continuación o proceso de fabricación da mesa. / A continuación el proceso de fabricación de la mesa.
Partindo de medio palet parcialmente desmontado de 120x45cm e unha vez lixado todo o material que imos empregar, engadimos táboas pola parte superior e inferior. Despois pegamos e atornillamos os tacos entre si e coa mesa pra forma-las patas.

Partiendo de medio palet parcialmente desmontado de 120x45cm y una vez lijado todo el material que vamos a emplear, añadimos tablas por la parte superior e inferior. Después pegamos y atornillamos los tacos entre si y con la mesa para formar las patas.Agora construímos un caixón a medida, lle poñemos un fondo de chapa de madeira e practicamos un burato no frontal que fará as veces de tirador.

Ahora construimos un cajón a medida, le ponemos un fondo de chapa de madera y practicamos un agujero en el frontal que hará las veces de tirador.

Diferentes vistas da mesa. Unha vez seca a cola volvemos lixar todo ben con papel de lixa fino e damos dúas mans de verniz acrílico transparente.

Diferentes vistas de la mesa. Una vez seca la cola volvemos a lijar todo bien con papel de lija fino y damos dos manos de barniz acrílico transparente.

Coma sempre, se vos gustou este traballo non dubidedes en encargarnos outro igual ou similar enviándonos un correo electrónico ou unha mensaxe ó Facebook.

Como siempre, se os gustó este trabajo no dudéis en encargarnos otro igual o similar enviándonos un correo electrónico o un mensaje al Facebook.

 

Ningún comentario:

Publicar un comentario