martes, 27 de xuño de 2017

Unha cabeceira de cama de estilo vintage / Un cabecero de cama de estilo vintage

Dentro dos mobles de palets para interior, destacan como dos máis solicitados as cabeceiras de cama para o dormitorio. A que vos ensinamos hoxe é das máis sinxelas que se poden facer, pero non por iso desmerece o resultado final da decoración.

Dentro de los muebles de palets para interior, destacan como de los más solicitados las cabeceras de cama para el dormitorio. La que os enseñamos hoy es de las más sencillas que se pueden hacer, pero no por eso desmerece el resultado final de la decoración.
 

Se trata dunha peza que, anque feita totalmente dende cero con táboas procedentes de palets, imita en todo á estrutura básica que estes soen formar. Para facela máis longa se aumentou cun anaco de táboa ó final de cada liña. Como acabado elixiuse o color branco lixeiramente desgastado, pra darlle un aire vintage de moitos anos de uso...

Se trata de una pieza que, aunque hecha totalmente desde cero con tablas procedentes de palets, imita en todo la estructura básica que estos suelen formar. Para hacerla más larga se aumentó con un trozo de tabla al final de cada linea. Como acabado se eligió el color blanco ligeramente desgastado, para darle un aire vintage de muchos años de uso...
 

E aquí podedes ver como quedou no dormitorio da rapaza que nos fixo a encarga. Fermoso resultado que se pode conseguir moitas veces con cousas sinxelas, ¿non si? Que o desfrutedes moito Marta!!!

Y aquí podéis ver como quedó el dormitorio de la chica que nos hizo la encarga. Hermoso resultado que se puede conseguir muchas veces con cosas sencillas, ¿a que si? Que lo disfrutéis mucho Marta!!!

Medidas: 150x68x4cm
Precio: 75€

A continuación algunhas fotos do proceso de construción.

A continuación algunas fotos del proceso de construcción.Unha vez lixadas as táboas que imos empregar, procedemos a montalas con abundante cola e puntillas deixando 2-3cm de separación entre filas. Unha vez seca a cola introduciremos algúns tornillos de 3cm de longo pola parte traseira do moble, co obxecto de reforzar apropiadamente a estrutura. Pra unir as filas empregamos anacos de madeira sobrantes doutros traballos, un pouco máis estreitos pra que non destaquen pola dianteira.

Una vez lijadas las tablas que vamos a emplear, procedemos a montarlas con abundante cola y puntillas dejando 2-3cm de separación entre filas. Una vez seca la cola introduciremos algunos tornillos de 3cm de largo por la parte trasera del mueble, con objeto de reforzar apropiadamente la estructura. Para unir las filas empleamos trozos de madera sobrantes de otros trabajos, un poco más estrechos para que no destaquen por la delantera.

Agora damos unha boa man de pintura branca, rebaixada con auga e así conseguir que se aprecie ben a veta da madeira.

Ahora damos una buena mano de pintura blanca, rebajada con agua y así conseguir que se aprecie bien la veta de la madera.


Unha vez seca a pintura lixamos suavemente por zonas escollidas, coma as beiras e os nos das polas da árbore, co obxecto de deixar á vista a madeira e conseguir ese aire desgastado e "vintage" que buscamos. Por último, protexemos todo aplicando verniz acrílico transparente (ou cera natural se quixéramos que quedara máis mate).

Una vez seca la pintura lijamos suavemente por zonas escogidas, como los cantos y los nudos de las ramas del árbol, con objeto de dejar a la vista la madera y conseguir ese aire desgastado y "vintage" que buscamos. Por último, protegemos todo aplicando barniz acrílico transparente (o cera natural si quisiéramos que quedara más mate).

Se vos gustou esta cabeceira de cama, pero non vos atrevedes a facer vós unha igual ou parecida, podedes encargarnos unha totalmente personalizada enviándonos un correo electrónico ou deixándonos unha mensaxe no Facebook. Estaremos encantados de atendervos e proporcionarvos un presuposto sen compromiso.

Si os gustó esta cabecera de cama, pero no os atrevéis a hacer vosotros una igual o parecida, podéis encargarnos una totalmente personalizada enviándonos un correo electrónico o dejándonos un mensaje en Facebook. Estaremos encantados de atenderos y proporcionaros un presupuesto sin compromiso.

Ningún comentario:

Publicar un comentario